Hjelp til bedrifter

Trenger du et seminar som kan inspirere dine ledere og gi dem nødvendige råd med på veien?

Noen ekstra hender og et godt hode for å få sving på den endringsprosessen?

Eller en person som kan utfordre dine medarbeidere på styringsrett, selvledelse og ansvar? 

Ta kontakt

Foredrag som gir innsikt og inspirasjon

Jeg tror det enkle ofte er det beste og vektlegger gode historier, gullkorn fra forskningen og en engasjerende form. Så langt det er mulig, prøver jeg å få til dialog med deltakerne. Les mer om foredragene mine– og hva kundene sier

 

I beit for et foredrag?

Ta kontakt

Solide samarbeidspartnere

Jeg har nylig gått inn som assosiert partner i Impaktor - et lite konsulentselskap med en stor ambisjon: Å forbedre norsk arbeidsliv. Eivind Garshol, Erlend Osborg Gitsø, Harald Støre og Jon Fredrik Alfsen er erfarne og kunnskapsrike konsulenter innen lederutvikling, medarbeiderskap, endringsprosesser og HR-rådgiving. Sammen påtar vi oss oppdrag inne både privat og offentlig sektor.

Eivind Garshol

Erlend Osborg Gitsø

Harald Støre

Jon Fredrik Alfsen

Få folka til å funke

Ledere og medarbeidere kan fosse fremover og skape glitrende resultater – eller surre det til med konflikter og manglende fokus. De må ledes og leies, anerkjennes og utfordres. Ingen sier det er lett. Godt å få litt bistand. 

Sliter med gjengen

Pass på prosessene

Organisasjoner må utvikle seg, men hvordan få til dette parallelt med daglig drift? Sats på noe som skaper energi og gir mer tilbake enn det krever. Gode prosesser og hjelp til å fasilitere møter og samlinger kan gjøre nettopp det.

Sliter med endring

Vær forberedt på varsling

Påstander om trakasserende ledelse er blitt helt vanlig . Det betyr at alle ledere bør vite hva de skal gjøre hvis de får en varslingssak i fanget. Ta mitt førstehjelpskurs i varsling og lær det viktigste innen jus, kommunikasjon og psykologi. 

Vil lære om varsling

"Lisa Wade er en av de personene i norsk samfunnsdebatt og offentlighet som virkelig snakker om ledelse og medarbeiderskap og alt som har med arbeidslivet vårt å gjøre, på konkrete og «nedpå» måter. Du får virkelig følelsen av at det er oppdatert, relevant og brukbart, i ordets egentlige mening. Stiftelsen Fritt Ord har støttet flere av hennes bok- og podkastprosjekter, og de er blitt svært interessante. Hun har også holdt foredrag for oss i Fritt Ord, og det ble svært givende og utbytterikt. Med sine poenger og observasjoner går hun rett inn i arbeidshverdagen vår og inspirerer og vekker ettertanke. Og endatil med humor! Jeg anbefaler henne på det varmeste."

Knut Olav Åmås
Stiftelsen Fritt Ord

"Lisa Wade har levert et lederutviklingsprogram for Unicon AS. Unicon er en av Norges ledende betongleverandører. Sentralt i programmet stå balansert ledelse, egenutvikling og kjernekvadranten. Lisa har ledet programmet på en inspirerende og energisk måte. Hun deler fra egne erfaringer og ny forskning, hun engasjerer deltakerne og skaper læring og nysgjerrighet. Jeg vil anbefale Lisa på det varmeste!"

Rita Henn
Unicon AS

"Anbefaler Lisa på det varmeste! Det var fint å samarbeide med Lisa, hun fanger fort essensen i strategiske utfordringer. Lisa utfordrer med gode spørsmål, og er samtidig ivaretakende ovenfor alle. Under foredraget fanger hun opp behov og stemning, og møter dette med engasjement som balanserer humor og alvorlighet."

Christine Kjøs
Stiftelsen Signo

"Lisa Wade har vært til stor inspirasjon for oss i organisasjonen. Hun forbereder seg godt, er spørrende og lyttende i forkant, og åpen for innspill og endringer underveis. Lisa takler uventede hendelser i løpet av kurset, og tar imot potensielt negative holdninger på en slik måte at stemningen i rommet blir positiv. Som leder opplevde jeg at hun skapte et trygt rom for refleksjon. Vår arbeidsplass har hatt besøk av henne to ganger, og jeg opplever at hele staben går løftet ut av møtene. Anbefales på det varmeste."

Janne Langaas
Teater Manu

"Lisa er en dyktig mentor både for ledere og ansatte. Hun har bred erfaring innenfor toppledelse og veiledning. Hun hjalp meg, som toppleder, i å utarbeide en ny strategi for virksomheten, forankre denne og skape en felles kultur for mange nye medarbeidere i organisasjonen. Hennes kreativitet med fokus på arbeidsglede og bedriftskultur var noe som forsterket fellesskapet. Lisa har mye humor, er svært energisk og engasjerende. Hun er flink til å påpeke de små ting som gjør en stor forskjell i hverdagen. Hun brakte også kunst og god helse tettere sammen ved å engasjere kjente skuespillere i daglige driftsutfordringer, og brukte film og andre medier for å nå ut til hver enkelt ansatt. Takket være Lisa fikk vi satt i gang flere tiltak som gjorde at de forskjellige virksomhetene i organisasjonen kom tettere sammen og hadde fokus på felles mål. Budskapene hennes treffer, og ansatte føler seg både sett og hørt. Lisa har som tidligere toppleder og forfatter en unik innsikt fra alt som berører både ledelse, HR- og kommunikasjonsfaget, og har jobbet i både offentlig og privat sektor. Lisa er kjent for sitt glødende engasjement, enorme kreativitet, og for sitt sterke samfunnsengasjement. Jeg vil anbefale Lisa på det varmeste som både inspirator og foredragsholder!"

Helle D. Gjetrang
Diakonhjemmet Omsorg AS

"Lisa har holdt kurs i varsling for våre medlemmer de fem siste årene, og alle evalueringer gir henne gjennomgående strålende tilbakemeldinger. Her er et utvalg kommentarer: – Hele kurset var en stor inspirasjon! – Kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder. – Tok med meg gode tips som kunne implementeres i egen virksomhet med det samme. – Veldig bra oppgaver og interessant å oppleve at det ikke alltid er to streker under svaret. Gode diskusjoner. – Veksling og variasjon mellom case, gruppedialog og presentasjoner var ideell. – Godt utformet case og spennende eksempler fra virkeligheten. IIA Norge støtter seg på de gode tilbakemeldingene fra egne medlemmer og anbefaler Lisa som inspirator og foredragsholder."

Ellen Brataas
IIA Norge

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.