Endring- og prosessledelse

Jeg trenger hjelp

Bli bedre på endring

Endring må ikke skape motstand og hodepine. Hvis prosessene er godt planlagt, kan det også bli en vitamininnsprøytning. Det er en tid for å involvere organisasjonen og sikre et best mulig grunnlag for beslutninger og gjennomføring. Og det er en tid for å informere om at en avgjørelse er tatt og sette i gang jobben som skal gjøres. Impaktor og jeg kan bistå i små og store endringsprosjekt og sørge for at prosessen blir målrettet og engasjerende.

Møteledelse og fasilitering

Store leder- og medarbeidersamlinger er viktige arenaer for organisasjoner. Men formatet er krevende og blir ofte kjedelig og forutsigbart. Her trengs det nytenkning og kreativitet. Jeg har vært med på å arrangere mange samlinger og allmannamøter og har lang erfaring med å sette sammen et variert og engasjerende program. Jeg kan også fasilitere deler av eller hele møtet.
Både større og mindre møter kan ha nytte av en ekstern fasilitator. Det kan bidra med ekstra energi og frita leder for å drive prosessen så han eller hun kan konsentrere seg om saksinnholdet. 

Vil du vite mer? Send meg en e-post!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.