Foredrag som utfordrer, inspirerer og får deg til å tenke. Nytt.

Ta kontakt

Noen mener du har en trakasserende lederstil

De fleste varslingssaker i dag handler om påståtte brudd på arbeidsmiljøloven. Det er medarbeidere som mener lederen utsetter dem for trakassering, fryktkultur og uforsvarlig arbeidsmiljø. Selv om det viser seg å handle mer om dårlig samspill enn kritikkverdige forhold, er slike saker en påkjenning for alle involverte, ikke minst lederen. All støyen fører også til et betydelig produktivitetstap. Hvordan håndterer vi varslingsaker best mulig - og hva kan vi gjøre for å ta fatt i problemer før det kommer så langt? I et lettfattelig foredrag går jeg gjennom hvordan varsling har endret seg fra gift i elven til giftige arbeidsforhold og hvorfor alle ledere må være forberedt på at de kan bli varslet om – og miste jobben.

Foredraget passer for ledergrupper, men kan også tilpasses samlinger med ledere og medarbeidere. Det kan også bygges ut til en 2-3 timers workshop med dialog og gruppearbeid.

Les også intervju med meg i Lederne: https://lederne.no/2020/08/19/ledere-ma-vaere-forberedt-pa-varsling/

Boss, Buddy og den vanskelige styringsretten

Ledelse handler om å balansere mellom Boss og Buddy-rollen, men norske ledere havner ofte i Buddy-grøften. Vi vil så gjerne være greie og bevare den gode stemningen. Da kan det være krevende å ta upopulære avgjørelser eller gi korrigerende tilbakemeldinger. Og hva betyr egentlig styringsretten – sånn i det daglige?

I dette foredraget forteller jeg  hvordan du kan utvikle deg som leder og bli en klar og tydelig Boss som skaper resultater og trives med seg selv. Boss-delen av ledelse er nemlig bedre enn sitt rykte. Spesielt for medarbeiderne.

Foredraget passer for ledergrupper. Det kan bygges ut til en 3 timers workshop med case og øving på konkrete situasjoner. Foredraget kan også tilpasses samlinger med både ledere og medarbeidere. 

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Foredrag som utfordrer, inspirerer og får deg til å tenke. Nytt.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.