Få hjelp til å utvikle det viktigste du har

Sliter du med en dårlig fungerende ledergruppe, krevende medarbeidere og mellomledere som ikke finner sin rolle? Du er ikke den eneste. Men det er hjelp å få. Sammen med dyktige kolleger i Impaktor kan jeg hjelpe deg  med alt dette - og mere til 

Jeg vil gjerne høre mer

Du trenger en effektiv ledergruppe

Vi kan hjelpe deg til å gjøre ledergruppen bedre på

  • å arbeide sammen som et velfungerende team

  • å foreta gode beslutninger

  • å tilrettelegge for den enkeltes utvikling

Vi tilbyr også kartlegging av ledergruppens effektivitet
gjennom et webbasert teamkartleggingsverktøy.

Du trenger ledere som skaper resultater

Vi utvikler og leverer alt fra dagssamlinger og korte prosesser, til mer omfattende lederprogram. Du kan få det skreddersydd til din virksomhet eller delta på et åpent program vi arrangerer flere ganger i året. Til sammen har vi mange års erfaring med lederprogram for små og store organisasjoner og en stor og mangfoldig verktøykasse.
Kjøp min bok om ledelse: Boss eller Buddy. Balansegang for dagens ledere. 

 

Du trenger en sparringspartner

Ledere trenger noen å tenke høyt sammen med. Noen som kan sette seg inn i situasjonen, drøfte ulike løsninger, stille direkte spørsmål - uten å ha egeninteresse av utfallet. Jeg er en slik sparringpartner og jobber med ledere i ulike bransjer. Mine kunder opplever meg som konstruktiv, tydelig og løsningsorientert.

Du trenger medarbeidere som skjønner spillereglene

Medarbeidernes holdninger, forventninger og atferd er minst like viktig som ledelse for å få
ting til å skje. Eller for å unngå at vanskelige saker får utvikle seg. Det handler om bevisstgjøring 
rundt forventninger, ledelse, styringsrett og varsling i tillegg til tema som selvledelse, produktivitet og kommunikasjon.
Helt siden jeg skrev min første bok har jeg arbeidet mye med å få ansatte til å ta større ansvar for arbeidsmiljø, eget arbeid og utvikling. Mange år etterpå har medarbeidere kommet til meg og sagt at min direkte tale ga dem aha-opplevelser og et nytt syn på egen rolle. 
Min bok: Slik lykkes du som medarbeider Denne boken er utsolgt fra forlaget, men jeg arbeider med en ny utgave.

Du trenger kommunikasjon som engasjerer

Sosiale medier og bruk av video, podkast og digitale verktøy gir et større repertoar for å engasjere medarbeidere og kunder. Jeg gir råd om hvordan kommunikasjon kan brukes strategisk og bidrar til å utvikle nye konsept, inkludert alternative møteformer. Hvorfor skal alltid toppleder ha en power point presentasjon om ny strategi? Det finnes sprekere alternativer.

Hør episodene om ledelse

Vil du vite mer? Send meg en e-post!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.