Mine bøker

Ta grep om karrieren din

Lisa Wade, Cappelen (2005)

Denne boken gjør deg som  arbeidstaker bevisst din situasjon, målsetninger og trivsel, og forteller hvilke grep som skal til for å endre kurs om du ønsker det. Det er ikke bare arbeidslivet som hele tiden er under endring. Du forandrer deg også. Hvis du stadig stiller deg spørsmålet ”var dette alt?” er det kanskje på tide å satse på noe helt annet. Det handler om å stoppe opp noen øyeblikk og kjenne etter: Hvem er jeg, og hva vil jeg? Våg å tenke tankene fullt ut og se i øynene at du muligens ikke bruker tiden din på det du aller helst vil. Kanskje er det bare en liten kursendring som skal til. Eller må det mer radikale grep til for at du skal bli den du ønsker å være? Et meningsfullt liv er ikke noe du får. Det er noe du skaper. Boken finnes også som lydbok og på Storytel.

Les mer

Boss eller Buddy

Lisa Wade og Katherine Johnston,
Cappelen Damm (2009)

Har den sterke og klare lederen skrumpet hen i de siste årenes coaching-feber? Er det på
tide å gjenreise lederen som tar beslutninger og sikrer fremdrift? Men hvordan lar dette seg
kombinere med å involvere medarbeiderne og få det beste ut av dem? Dagens ledere må være både Boss og Buddy. De må veksle mellom å fordele ressurser og frigjøre potensial, mellom å gi råd og å stille spørsmål, mellom å informere og involvere. Boken tar utgangspunkt i norsk virkelighet. Med humor og faglig tyngde gir forfatterne en rekke konkrete tips til hvordan balansere mellom Boss- og Buddy-rollen slik at du som leder oppnår det du ønsker: å få ting til å skje.

Kjøp boken hos Bokkilden

Slik lykkes du som medarbeider

Lisa Wade, Cappelen (2004)

Det er medarbeidere på alle nivå som sørger for at hjulene går rundt i bedrifter, organisasjoner og der hvor en jobb skal gjøres. Hvorfor er det da så lite snakk om hva som kreves for å lykkes som en ganske alminnelig ansatt? Denne boken beskriver hvorfor vi utsetter oppgaver, hvordan du kan leve med vanskelige kolleger som er kommet for å bli – og hvorfor det å kjenne seg selv er avgjørende for å lykkes i samarbeidet med andre. Du får også med deg tips om hvordan planlegge tiden din, få kontroll over e-posten og bruke medarbeidersamtalen til noe fornuftig.

UTSOLGT FRA FORLAGET

Ny på jobben – Kunsten å takle sjefen, kollegene og deg selv

Hanne Aaberg og Lisa Wade, Cappelen (1996)

Vil du opp og fram i yrkeslivet, eller ønsker du deg bare en god og morsom arbeidsdag? Uansett vil du ha glede av denne praktiske og inspirerende håndboka om arbeidslivets skrevne og uskrevne regler.

Dette er boka for alle som er i eller skal ut i jobb. Den gir nyttige råd om alt fra maktspill, møtetaktikk og telefonkultur til hvordan du forholder deg til sjefen eller kolleger som ikke overholder tidsfrister. Mye av stoffet bygger på andres erfaringer, og dette gir verdifull kunnskap som virker stimulerende og utviklende. Boka gir også en rekke praktiske tips som kan ha avgjørende betydning for din arbeidsdag.

UTSOLGT FRA FORLAGET
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.