Lær det viktigste om ledelse og varsling

De fleste varslingsaker i dag handler om trakassering og påstander om brudd på arbeidsmiljøloven. De færreste ledere er forberedt på å håndtere slike saker og den støyen som ofte følger med. 

Jeg vil ha et tilbud på kurs eller foredrag

Førstehjelpskurs i ledelse og varsling

Jeg har arbeidet med varslingsaker på nært hold og vet hvor galt det kan gå. Mye kan unngås hvis ledere vet litt om hva de skal gjøre – og hva de ikke skal gjøre – når de mottar et varsel. Det handler om jus, kommunikasjon og psykologi. I et tre timers førstehjelpskurs går jeg gjennom hva du som leder er pliktig til å gjøre når du mottar et varsel og hva som er smart å gjøre. I heldagsutgaven av kurset blir det også tid til å jobbe med case. Målet er at du skal bli bedre skikket til å møte en varslingsituasjon med handlekraft, is i magen og omsorg for de involverte.

Les også intervju med meg i Lederne: https://lederne.no/2020/08/19/ledere-ma-vaere-forberedt-pa-varsling/

Varsling om trakasserende ledelse - vær forberedt

De fleste varslingsaker i dag handler om påståtte brudd på arbeidsmiljøloven. Det er medarbeidere som mener lederen utsetter dem for trakassering, fryktkultur og uforsvarlig arbeidsmiljø. Selv om det viser seg å handle mer om dårlig samspill enn kritikkverdige forhold, er slike saker en påkjenning for alle involverte, ikke minst lederen. All støyen fører også til et betydelig produktivitetstap. Hvordan håndterer vi varslingsaker best mulig - og hva kan vi gjøre for å ta fatt i problemer før det kommer så langt? I et lettfattelig foredrag går jeg gjennom hvordan varsling har endret seg fra gift i elven til giftige arbeidsforhold og hvorfor alle ledere må være forberedt på at de kan bli varslet om – og miste jobben.

 

"Lisa har holdt kurs i varsling for våre medlemmer de fem siste årene, og alle evalueringer gir henne gjennomgående strålende tilbakemeldinger. Her er et utvalg kommentarer: – Hele kurset var en stor inspirasjon! – Kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder. – Tok med meg gode tips som kunne implementeres i egen virksomhet med det samme. – Veldig bra oppgaver og interessant å oppleve at det ikke alltid er to streker under svaret. Gode diskusjoner. – Veksling og variasjon mellom case, gruppedialog og presentasjoner var ideell. – Godt utformet case og spennende eksempler fra virkeligheten. IIA Norge støtter seg på de gode tilbakemeldingene fra egne medlemmer og anbefaler Lisa som inspirator og foredragsholder."

Ellen Brataas
IIA Norge

Vær forberedt på trøbbel – hør podcast-serien om varsling

De fem episodene om varsling er laget i samarbeid med psykolog Rolv Mohn i Moment Organisasjon og ledelse og er støttet av Fritt Ord.

Hvordan kan jeg hjelpe deg? Send meg en e-post!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.